తెలంగాణ భాషా సాంస్కృతిక శాఖ: ఈ నెల 22న రవీంద్రభారతిలో డా. దాశరథి కృష్ణమాచార్య 95వ జయంతి ఉత్సవం

By on Jul 20, 2019 in Ravindra Bharathi

తెలంగాణ భాషా సాంస్కృతిక శాఖ:

ఈ నెల 22న రవీంద్రభారతిలో  డా. దాశరథి కృష్ణమాచార్య 95వ జయంతి ఉత్సవం 

సాహితీ పురస్కార ప్రదానోత్సవం

ఈ నెల 22న (22 జులై  2019) రవీంద్రభారతిలో సాయంత్రం 6.00 గం. లకు